Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat sportscholen vanaf 1 juli weer open mogen.
Wij zijn heel blij met dit nieuws en hopen je snel weer in onze clubs te zien!

Om de gezondheid en veiligheid van onze leden en medewerkers te waarborgen heeft ZUMMITT extra maatregelen genomen:

Belangrijk nieuws | Important news

 1. Het is verplicht te reserveren, zodat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn;
 2. Binnen het gereserveerde tijdsblok kan het lid de club betreden, kan er getraind worden en zal het lid de club verlaten moeten hebben;
 3. Reserveren kan middels de MyLogifit app. Download de app op Apple App Store of Google Play Store. Reserveren kan ook op: www.zummitt.com/mijn-zummitt. Wachtwoord kwijt of vergeten? Stuur een e-mail naar [email protected];
 4. Elk lid mag 20 tijdsblokken vooruit reserveren over een periode van 2 weken;
 5. Als je bent verhinderd, annuleer je reservering en geef een ander de gelegenheid om te reserveren. Annuleren kan tot 2 uur voor de start;
 6. Bij binnenkomst dienen sporters verplicht gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep;
 7. In de club zijn vlakken op de vloer aangebracht om de onderlinge afstand van 1,5 meter te borgen;
 8. De club is verantwoordelijk voor het reinigen en desinfecteren van de apparatuur, maar neem zelf verantwoordelijkheid en maak de gebruikte apparaten voor en na gebruik schoon;
 9. Verplicht meenemen: eigen bidon, handdoek en binnenschoenen. Neem deze zaken weer mee terug naar huis;
 10. Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest;
 11. Vermijd fysiek contact met andere aanwezige sporters en medewerkers;
 12. Indien maatregelen niet worden nageleefd door sporters, kan ZUMMITT een (tijdelijk) gebiedsverbod opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

The government recently announced that gyms may open again on July 1st. We are very happy with this news and hope to see you again in our clubs!

To ensure the health and safety of our members and employees, ZUMMITT has taken additional measures:

 1. It is mandatory to make a reservation so that no more people than allowed are present;
 2. Within the reserved time block, the member can enter the club, can train and the member must have left the club;
 3. Reservations can be made through the MyLogifit app. Download the app from Apple App Store or Google Play Store. Reservations can also be made at: www.zummitt.com/mijnzummitt. Lost or forgotten your password? Send an email to [email protected];
 4. Each member may reserve 20 blocks of time in advance over a 2-week period;
 5. If you are unable to attend, cancel your reservation and allow another person to make a reservation. Cancellation is possible up to 2 hours before the start;
 6. Upon entry, members are obliged to use disinfectant gel / soap;
 7. In the club, surfaces have been placed on the floor to secure the distance of 1.5 meters;
 8. The club is responsible for cleaning and disinfecting the equipment, but take your own responsibility and clean the used equipment before and after use;
 9. Required to bring: own water bottle, towel and inner shoes. Take these things back home;
 10. Stay home if you are ill or have been ill in the past 72 hours;
 11. Avoid physical contact with other members and employees present;
 12. If measures are not complied with by members, ZUMMITT can impose a (temporary) area ban or withdraw membership.

Onze visie

ZUMMITT is een landelijke budget fitness formule en heeft als doel iedereen die dat wil de mogelijkheid te bieden om fit te worden.
Dit willen wij bereiken door de gang naar de sportschool zo toegankelijk mogelijk te maken. Samen sporten-Samen fit!

Samen sporten

Twee voor de prijs van één
Het ZUMMITT Flex abonnement kost €14,95 p.m. en je mag altijd iemand meenemen om samen te sporten. Dat maakt sporten leuker!

Onbeperkt sporten

Sporten wanneer je wilt
Met het ZUMMITT abonnement mag je onbeperkt sporten, dus je mag komen sporten wanneer je wilt en zo vaak als je wilt. Hoe leuk is dat?

Virtual fitness

Virtuele groepsfitness
Onbeperkte toegang tot de virtuele groepsfitness waar er een zeer gevarieerd programma aan groepslessen wordt aangeboden.

Deelbare pas

Iedereen mag je pas gebruiken
Je membership tag kun je met écht iedereen delen. Als je met een geleende tag komt sporten mag je echter geen tweede persoon meenemen.

Geen inschrijfgeld

Inschrijven is geheel kosteloos
Om de kosten voor onze sporters zo laag mogelijk te houden wordt er geen inschrijfgeld gerekend. In onze ogen een verkapte vorm van contributie.

Maandelijks opzegbaar

Stoppen wanneer je wilt
Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Je mag stoppen wanneer je wilt. Bovendien kun je je abonnement ook tijdelijk opschorten.

ONS AANBOD

Flex Fitness abonnement

ZUMMITT houdt het simpel en kent één abonnement, het Flex Fitness abonnement. Met het Flex Fitness abonnement mag je, als je lid bent, altijd iemand meenemen om samen mee te sporten. Ook mag je de ZUMMITT membership tag (het pasje) aan iedereen uitlenen.

Let op! Als je een pasje leent mag je alleen sporten.

Plus10 Addon

Plus10 Addon is een toevoeging (add on) op je Flex Fitness abonnement en kost € 10,00 extra per maand. Zit er een PLUS10 Addon op jouw pasje, dan mag je met een geleende pas ook iemand meenemen.

Dus, als je een pasje met PLUS10 leent mag je ook iemand meenemen om samen te sporten!

Ons aanbod

FLEX FITNESS

14,95 p.m.

Lid mag altijd iemand meenemen
Registratie van je gast niet nodig.
Je mag je pas uitlenen aan iedereen
Geleende pas geeft toegang aan 1 persoon
Onbeperkt sporten
Onbeperkt Virtuele groepsfitness
Geen inschrijfgeld
Maandelijks opzegbaar
Gratis locker

PLUS10 ADDON

Wat krijg je erbij met de Plus10 add on?

€ 10,00 p.m.

Geleende pas geeft óók toegang aan 2 personen
Plus10 kan je aan- en uitzetten wanneer je wil

Schrijf je nu in!
Neem de stap naar een gezonde, vitale leefstijl.

FITNESS CALCULATOR